Decibellen-Repetitieschema

Repetitieschema
Wanneer
Donderdag 10 Maart gaan we weer opstarten. In principe hebben we iedere even week repetitie van 19:00 tot 21:00.
Als er een repetitie niet doorgaat zullen wij jullie tijdig informeren én hier vermelden.