Geschiedenis

40 jaar VOGG afdeling Vlijmen (dit stukje stamt uit 2007, toen de club 40 jaar bestond)  Een stukje geschiedenis.

De afdeling in Vlijmen is 40 jaar geleden opgericht, als een afdeling van de R.K. oudervereniging van Het Zorgenkind. Op dat gebied was er in Vlijmen niets, men dacht ook meer in de richting van een werkgroep en noemde zich Actiecomité Vlijmen.

Het doel was de ouders van gehandicapte kinderen voorlichting, hulp en steun te geven en dat in regionaal verband met Vught, Den Bosch en Rosmalen.

Begonnen met niets, het was echt pionieren.
De eerste taak van het comité was ijveren voor vrij vervoer naar het bijzonder onderwijs in Den Bosch Ten tweede het stimuleren van vrijetijdsbesteding en het opzetten van een ontspanningsclub. Ontspanning werd gevonden in de jaarlijkse busreisjes, kerst- sinterklaas- en carnavalsviering, en wekelijks zwemmen en paardrijden. Voor de vrijetijdsbesteding werd een ruimte gevonden, in samenwerking met SPD, die voor de subsidie zorgde, maar geheel door de vrijwilligers van het actiecomité werd verzorgd.

Extra geld kwam er binnen door donateurs en acties van plaatselijke verenigingen.

De enige overgeblevene van het eerste uur is Mevrouw Bertha Engelen medeoprichtster en 25 jaar lang voorzitster, zij is, zij het niet meer actief, nog zeer betrokken bij de ‘club’ zoals de afdeling meestal genoemd wordt.

Er is nu (maart 2015) nog één deelnemer die vanaf het eerste uur lid is, Henk van Bijnen. Roos Zeeuwen was ook vanaf het begin lid, maar is helaas op 31 oktober 2014 overleden.

Het werd voor de ouders opgezet als ondersteuning, doch de praktische uitvoering van de vrijetijdsbesteding en ontspanning, werd en is tot op heden, de belangrijkste taak geworden. Het opkomen voor rechten, wijzigingen doorvoeren in gezondheidszorg, onderwijs, etc. liet en laat men meer over aan het bestuur van de landelijke oudervereniging. De naam werd in de loop van de tijd gewijzigd, het doel, de samenstelling en werkwijze zijn onveranderd gebleven., na enkele fusies ging de R.K. oudervereniging verder als VOGG maar in Vlijmen was de naam “Het Zorgenkind” een begrip geworden, zelfs nu sommige ouders moeite hebben met deze naam, tot op de dag van vandaag niet uit te roeien.

De resultaten na 20 – 25 jaar hard werken, mochten er zijn. Veel ontspanning, een mooie ruimte voor de vrijetijdsclub, een afdeling G- voetbal en muziekgroep ‘De Geintrappers’ opgericht door Annie van Dal die eveneens in 1992 na 25 jaar, de voorzittershamer van Mevr. Engelen overnam, tot 2004. Daarmee kwam er tevens een nieuwe generatie ouders van gehandicapten. Die mondiger waren, beter geïnformeerd en opkwamen voor de rechten van hun kinderen. Zoals de realisatie van een eerste gezinsvervangend tehuis in Vlijmen, een grote doorbraak.

Door meer naar buiten te treden, bijvoorbeeld door het G-voetbal en “De Decibellen” voorheen “de Geintrappers”, de muziekgroep die in Vlijmen niet meer weg te denken is, kwam er meer bekendheid voor gehandicapten, en daardoor meer acceptatie, een recht wat eigenlijk vanzelfsprekend zou moeten zijn.