Vertrouwens persoon

Begin 2018 heeft het bestuur van stichting Eigen-Wijs besloten om aan ALLE vrijwilligers een zogenaamde Verklaring Omtrent Gedrag (VOG verklaring) verplicht te stellen. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak binnen onze stichting. Eigen-Wijs wil door de VOG een preventief beleid voeren.

Als onderdeel van de VOG. procedure hebben we ook een vertrouwenspersoon aangesteld: Els Roest. Els is volledig onafhankelijk van het bestuur en is geen lid van stichting Eigen-Wijs. Els heeft wel een grote affiniteit met de doelgroep van stichting Eigen-Wijs! Hieronder stelt Els zichzelf voor.

Graag stel ik mij voor. Mijn naam is Els Roest-de Bekker. Ik woon in Engelen. Mijn man en ik hebben samen vier kinderen opgevoed. Deze zijn nu allemaal het huis uit. Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan en mag meedoen aan de samenleving. Dit hebben wij onze kinderen ook meegegeven. Dat ik nu gevraagd ben om voor Stichting Eigen-Wijs Heusden vertrouwenspersoon te zijn, vind ik een hele eer. Wat ik belangrijk vind in deze functie is dat iedereen zich veilig mag voelen. En ik zal dan ook een luisterend oor bieden en een klankbord zijn voor diegenen die dit nodig hebben. 

 

Je kunt mij bereiken via els@something-els.nu of op 06-23817561